Contoh Terbaru Tembang Pucung Ilmu Pendidikan - Pada postingan kali ini artikel blog akan berbagi yaitu 20+ Contoh Tembang Pucung Tema Ilmu Pendidikan. Tetapi sebelumnya ada baiknya kita mengenal dulu apa itu tembang pucung.

Pucung adalah salah satu dari 12 puisi jawa (tembang macapat) yang sangat sederhana sekali. Pucung biasa disebut juga dengan pocung. Tembang macapat Pucung memiliki watak jenaka, berisi tebak-tebakan dan hal-hal lucu lainnya, tembang ini juga banyak digunakan untuk memberi nasihat, berisi berbagai ajaran untuk manusia agar mampu membawa diri agar dapat mengarungi kehidupan secara harmonis lahir dan batin.

Contoh Tembang Jawa
Eksotisme Tembang Jawa. (kapanlagi.com)
Pucung memberi pesan bahwa Ilmu yang baik tentu akan sangat berguna dan membawa manfaat untuk diri sendiri dan orang lain, ilmu bisa membawa perubahan yang lebih baik, dan bahkan ilmu yang didasari dengan budi pekerti yang luhur juga akan dapat mengalahkan berbagai sifat jahat di dunia ini.

Guru gatra = 4
Guru wilangan = 12, 6, 8, 12
Guru lagu = u, a, i, a

Jadi, sebenarnya tembang pucung itu sangat baik tujuannya. Ayok mari kita simak berbagai contoh Tembang Pucung di bawah ini, ada yang bertema pendidikan dan bertema agama.

Contoh Tembang Pucung Tema Ilmu Pendidikan

Contoh 1
Ngelmu iku kalakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
Setya budaya pangekese dur angkara

Contoh 2
Sapa iku, ora seneng ngudi ilmu
Uripe rekasa
Senenge kepati-pati
Ora sugih ananging ora rumangsa

Contoh 3
Dadi bocah kudu sregep lan sinau
Ben ora rekasa
Sinaune ditenani
Yen wis sukses aja lali mring wong tuwa

Contoh 4
Nora uwus kareme anguwus uwus…
Uwose tan ana…
Mung janjine muring muring…
Kaya buta buteng betah anganiaya…

Contoh 5
Urip iku madep mantep lan mituhu
Jo padha sembrono
Nyembaho marang Kuasa
Manungsa mung ngunduhi wohing pakarti

Contoh 6
Ana weling, saka bapa kalih biyung
Aja seneng lunga
Jomeneh lungane wengi
Yen dilanggar cah ayu iku bebaya

Contoh 7
Yen sinau, ojo karo tura turu
Atine sing bungah
Supaya ngelmune becik
Lakonono kanggo uripmu kang mulya

Contoh 8
Murid iku wajib bekti lan mituhu
Pituturing dwija
Sabarang reh ngati ati
Tata krama empan papan katindakno

Contoh 9
Dadi uwong kudu sregep sing sinau
Ojo dho sembrana
Ilmu mesti migunani
Kanggo awak dewe bangsa lan negara

Contoh Tembang Pucung Tema Ilmu Agama

Contoh 10
Durung punjul ing kawruh kaselak jujul…
Kaseselan hawa…
Cupet kapepetan pamrih…
Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa…

Contoh 11
Shalat iku kewajiban ingkang laku
Lekase kat fajar
Ibadah kang pancen wajib
Shalat iku cagakke saka agama

Contoh 12
Sakeh luput Ing angga tansah linimput…
Linimpet ing sabda…
Narka tan ana udani…
Lumuh ala ardane ginawa gada…

Contoh 13
Bathara gung inguger graning jajantung..
Jenek Hyang wisesa…
Sana pasenedan suci…
Nora kaya si mudha mudhar angkara…

Contoh 14
Yeku patut tinulat tulat tinurut..
Sapituduhira,,
Aja kaya jaman mangkin ,,,
Keh pra mudha mundhi diri rapal makna,,

Contoh 15
Beda lamun kang wus sengsem reh ngasamun,,,
Semune ngaksama,,
Sasamane bangsa sisip,,,
Sarwa sareh saking mardi martatama…

Contoh 16
Angkara gung neng angga anggung gumulung…
Gegolonganira…
Triloka lekeri kongsi,,
Yen den umbar ambabar dadi rubeda…

Contoh 17
Shalat iku kewajiban ingkang laku…
Lekase kat fajar…
Ibadah kang pancen wajib…
Shalat iku cagakke saka agama…

Contoh 18
Nora weruh rosing rasa kang rinuruh…
Lumeketing angga…
Anggere padha marsudi…
Kana kene kaanane nora beda…

Contoh 19
Lila lamun kelangan nora gegetun…
Trima yen ketaman…
Sakserik sameng dumadi…
Tri legawa nalangsa srah ing Bathara…

Contoh 20
Basa ngelmu mupakate lan panemune…
Pasahe lan tapa…
Yen satriya tanah Jawi…
Kuna-kuna kang ginilut tripakara…

Contoh 21
Uger lugu den ta mrih pralebdeng kalbu…
Yen Kabul kabuki..
Ing drajat kajating urip..
Kaya kang wus winahya sekar srinata..

Sekian. Semoga artikel 20+ Contoh Tembang Pucung bahasa Jawa Tema Ilmu Pendidikan dan Ilmu Agama tadi bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah main ke blog ini.

Tags:
tembang pocung tema pendidikan dan artinya
contoh tembang pucung tema pendidikan dan artinya
tembang pocung tema agama
tembang pocung tema budaya
tembang pocung tema kesehatan
tembang pocung gawean siswa
contoh tembang pucung lingkungan
tembang pocung tema pariwisata