Perkembangan alat berat semakin pesat. Banyak alat berat yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Seperti perkembangan alat berat dibeberapa sektor, misalnya sektor pertanian, perindustrian dan pertambangan.

Dibawah ini adalah video yang memperlihatkan kecanggihan alat berat yang telah membantu pekerjaan manusia.


Terlihat sangat jelas dalam video tersebut penggunaan alat berat yang semakin canggih, sehingga mempermudah pekerjaan manusia.